வடிவமைப்பு Vadivamai.in
Go to the top

ஈரெட்டும் பெறுக!

கரையிலாக் கல்வி
மங்கா அறிவு
குறையா வாணாள்
அழியா ஆற்றல்
தளரா இளமை
நீங்காத் துணிவு
பொன்றாப் பெருமை
உதவும் பொன்
அளவற்ற பொருள்
கரையற்ற புகழ்
பயனுள்ள நிலம்
தமிழ்வளர் நன்மக்கள்
குன்றா நம்பிக்கை
நலமிகு நோயின்மை
தளரா முயற்சி
உயர்மிகு வெற்றி

என நீவிர் இருவரும்
தமிழ் கூறும் ஈரெட்டும் பெற்று
பல்லாண்டு! பல்லாண்டு!
பல கோடி நூற்றாண்டு!
பார்புகழ வாழ்க!!!

அழைப்பிதழ்

மாலை யிட்ட மணமக்கள் தமை
வாழ்க என்று வாய்மலர்ந் திடவும்
உடன்யாம் பரிந்திடவும் உணவுண் ணுதற்கும்
வந்தருள் புரிக! வந்தருள் புரிக!

பாவேந்தர் பாரதிதாசன்: குடும்ப விளக்கு

 ♥ செம்புலப் பெயல் நீர்போல் ♥ இணையும்
அன்புடை நெஞ்சங்கள்

இரேகா
&
தினேசு

Invitation

We Request the pleasure of your gracious presence with family & friends for our wedding..

Three knots to unite the heart and soul of two families, two lives, two hearts..

Three knots to begin our journey on love..

Three knots to celebrate and cherish..

As, Dinesh ties the knot
&
I Rekha accept it.

நிகழ்ச்சி நிரல்

அன்பும் அறனும் உடைத்தாயின் இல்வாழ்க்கை
பண்பும் பயனும் அது.

திருக்குறள் 45

இடம்:
சி.ஆர்.கே கல்யாண மண்டபம்,
கூடுவாஞ்சேரி,
தென்பெருவழிச் சாலை.

வரவேற்பு:
09-02-2014 [ ஞாயிறு ]
மாலை 07:00 மணி முதல்

மணம்:
10-02-2014 [ திங்கள் ]
காலை 09:00 முதல் 10:30 வரை

வழித்தடங்கள்:
M18, E18, G18, 18L, G70, PP21, 70V, 170K, 118P, 500, 500C
பேருந்து நிறுத்தம்: சீனிவாசபுரம்
பேருந்து நிலையம்: கூடுவாஞ்சேரி அண்ணா நிலையம்
தொடர்வண்டி நிலையம்: கூடுவாஞ்சேரி.
வரைபடம்

Agenda

If love and virtue in the household reign,
This is of life the perfect grace and gain

Thirukkural 45

Venue:
GRK Kalyana Mandapam,
GST Road,
Guduvancherry.

Reception:
09-02-2014 [ Sunday ]
07:00 P.M Onwards

Wedding:
10-02-2014 [ Monday ]
09:00 A.M to 10:30 A.M

Routes:
M18, E18, G18, 18L, G70, PP21, 70V, 170K, 118P, 500, 500C
Bus Stop: Srinivasapuram
Nearest Bus Terminus: Guduvancherry
Railway Station: Guduvancherry.
Map

வரைபடம் / Map

ஒருமன தாயினர் தோழி-இந்தத்
திருமண மக்கள் என்றும் வாழி!

பாவேந்தர் பாரதிதாசன்

வாழ்த்துக / Wishes

வசையொழிய வாழ்வாரே வாழ்வார் இசையொழிய
வாழ்வாரே வாழா தவர்.

திருக்குறள் 240

Wishes are loading...

வாழ்த்து அனுப்புக / Send WishesMessage

நன்றி | Thanks for the wishes.

ஒளிப்படங்கள் / Album

திருமண உறுதிப்பாடு படங்கள்

Betrothal Pictures With Infy Friends

வாழ்க மணமக்கள்! வாழ்க மணமக்கள்! வாழ்க மணமக்கள்! வாழ்க மணமக்கள்! வாழ்க மணமக்கள்! வாழ்க மணமக்கள்! வாழ்க மணமக்கள்! வாழ்க மணமக்கள்!